Tietoa meistä

RockVillas on loppuvuodesta 2013 perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on rakennuttaa edustustason isompia luksushuviloita ja tarjota niitä asiakkaille vuokrattavaksi. Kohderyhmänä ovat erityisesti isommat ryhmät sekä yritykset. RockVillasin kautta tilaukseen on neuvoteltavissa vuokrauksen lisäksi myös oheispalveluita kuten cateringia. Yhtiön taustalla olevilla henkilöillä on kokemusta erityisesti talous- ja rahoitusalalta.

Kokemuksiemme perusteella halusimme lähteä luomaan paikkaa, jossa isompikin ryhmä pystyisi viihtymään hyvin yhdessä esimerkiksi juhlien tai yritystilaisuuden yhteydessä. Tarkan suunnittelun perusteella loppukesällä 2015 valmistuikin 14 henkilön käyttöön tarkoitettu huvila Villa Kallio. Keskeisellä paikalla Jämsän Himoksen vapaa-ajankeskuksessa olevan huvilan suunnittelussa on perehdytty erityisesti isomman ryhmän viihtyvyyteen ja käytännöllisyyteen. Tilat ovat avarat ja jokaiselle huvilaan majoittuvalle on tarjottavana hyvät nukkumatilat. Isomman ryhmän vaatimuksia on huomioitu myös oleskelutiloissa ja esim. keittiön varustuksessa, joka tarjoaa tarvittavat välineet tarjoilujen järjestämiseen. Voit tutustua tarkemmin huvilan ominaisuuksiin näiden sivujen Villa Kallio ja Kuvia-osioissa.

Yrityksen tiedot:
Nimi: RockVillas Ltd.
Y-tunnus: 2350402-5
e-mail: info@rockvillas.fi
puh. +358 50 63903

REKISTERISELOSTE

Tässä rekisteriselosteessa kerrotaan miten Kallio Huvilat käsittelee henkilötietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä
Kallio Huvilat Oy (y-tunnus: 2350402-5)
Kuminatie 25 A, 01300 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heikki Ahola
c/o Kallio Huvilat Oy
info@rockvillas.fi

3. Rekisterin nimi
Kallio Huvilat Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Kallio Huvilat Oy:n ja Kallio Huvilat Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• asiakkuuden alkamisajankohta
• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)
• asiakkaaseen kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet)
• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja palveluiden käyttämisen yhteydessä saatavista tiedoista.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kallio Huvilat Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa HimosLomat-konserniin kuuluville yhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa HimosLomat Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin Kallio Huvilat Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.
Kallio Huvilat Oy huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).